LEA 

Wczesna odmiana ziemniaków jadalnych w typie kulinarnym A.

Bulwy okrągło-owalne o gładkiej, żółtej skórce i żółtym miąższu. Dzięki niskim wymaganiom i dużej odporności wykorzystywana jest w uprawie ekologicznej. Doskonała do konfekcjonowania.