Jaką odmianę wybrać?

DOBRA ODMIANA – WYSOKIE PLONY

Polska ziemniakiem stoi!
Dowodem tego jest systematyczny wzrost liczby uprawianych odmian ziemniaka.
Należy podkreślić, że pomiędzy dostępnymi odmianami istnieje szereg różnic, które dotyczą potencjału plonotwórczego, wczesności i zawartości skrobi.

Cechy jakości określające wartość kulinarną oraz morfologię bulw, kwalifikują odmianę jako nadającą się do bezpośredniego spożycia bądź do przerobu na produkty spożywcze. Dla odmian jadalnych aktualnie najważniejsze walory to: dobry smak, ale i w coraz większym stopniu atrakcyjny wygląd bulw.
W przypadku ziemniaków jadalnych wyróżnia się trzy zasadnicze typy kulinarne:
A (sałatkowy), B (ogólnoużytkowy)i C (lekko mączysty).

Wybór odpowiedniej odmiany nie jest zatem prostym zadaniem. Co więcej, spośród wielu czynników mających niebagatelny wpływ na wysokość i przede wszystkim stabilność plonu dobór odpowiedniej odmiany zasługuje na szczególną uwagę. To jaką odmianę Rolnik wybierze decyduje w ogromnym stopniu o wielkości jego zysku bądź też poniesionych stratach. Warto przypomnieć, że przydatność surowca do dalszej obróbki lub ostatecznej konsumpcji zależy głównie od warunków pogodowych, poziomu opadów, presji chorób grzybowych, odporności na patogeny
i uszkodzenia mechaniczne oraz trwałości przechowalniczej. Niemniej jednak, to właśnie poprzez dobór odpowiedniej odmiany Producent już na samym początku przyczynia się w największym stopniu do przyszłego sukcesu.

SEZON WIOSENNY – CZAS NA DOBÓR ODMIANY „IDEALNEJ”
Poprzedni sezon był przypuszczalnie najtrudniejszym od dziesięcioleci. Wielu Rolników nie pamięta sezonu o równie trudnych warunkach polowych i wysokich opadach. Niektórzy Producenci zostali zmuszeni do pozostawienia części swojego plonu na polu. Dlatego tak istotnym jest, żeby to co udało się zebrać, odpowiednio przechować i z sukcesem sprzedać. Zbliżający się sezon wiosenny po raz kolejny stawia przed producentami ziemniaków pytania dotyczące perspektyw produkcji oraz doboru odmiany „idealnej”.

BELMONDA
Do takich odmian z pewnością możemy zaliczyć odmianę BELMONDA, która należy do grupy średnio wczesnych. To co ją wyróżnia to na pewno wysoki i wyrównany plon handlowy. Co ważne, bardzo dobrze się przechowuje nie tracąc przy tym wysokich parametrów jakościowych – dzięki czemu jest niezwykle cenionym przez odbiorców surowcem. Odmianę tę wyróżnia także wysoka odporność na zarazę, rizoktoniozę oraz czarną nóżkę. Jest to doskonała odmiana jadalna, w typie kulinarnym B. Fakt, że ma podwyższoną zawartość skrobi (średnio ok. 15%) sprawia, że jest też chętnie kupowana również przez zakłady przetwórcze. To sprawia, że Belmonda to ziemniak bardzo uniwersalny.
Brak szczególnych wymagań co do gleby i nawożenia oraz duża odporność na suszę pozwala uprawiać Belmondę we wszystkich rejonach kraju.

TOSCANA
Drugą odmianą, która nie zawiodła i po raz kolejny potwierdziła swoje wybitne walory jest TOSCANA, również z grupy średnio wczesnych. Zaliczana jest do odmian o najwyższych parametrach jakościowych, w typie kulinarnym AB. Wyróżnia się przede wszystkim odpornością na zarazę ziemniaka, głównie formę łodygową, z którą w minionym sezonie wiele odmian sobie nie poradziło. TOSCANA doskonale się przechowuje zachowując przy tym niepowtarzalny smak oraz parametry do mycia i pakowania.

SATINA
Pomimo bardzo trudnych warunków pogodowych oczekiwania klientów, co do jakości pozostają niezmienne. Niestety w towarowej produkcji ziemniaków należy spodziewać się wielu niespodzianek. Hodowcy ziemniaków starają się stworzyć odmiany, które pomimo niekorzystnych warunków zewnętrznych są w stanie dać wysoki, dobrej jakości plon handlowy. Do wyróżniających się pod tym względem odmian należy SATINA. Zaliczana do grupy odmian średnio wczesnych SATINA posiada wybitne walory smakowe (typ kulinarny B), bardzo wysoką odporność na suszę oraz parch.
Co więcej, odmiana ta jest niewrażliwa na metrybuzynę. Rolnicy cenią SATINĘ także za niskie wymagania glebowe oraz uniwersalność produkcji. Dzięki wyróżniającym ją cechom w dalszym ciągu jest ona wzorcem w COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) w swojej grupie wczesności. Ponadto SATINA to odmiana, której od lat ufają Producenci ziemniaka ekologicznego. Niezmiennie spełnia ona oczekiwania producentów, i co najważniejsze konsumentów.

Podsumowując: wymienione w artykule odmiany to doskonałe rozwiązanie dla plantatorów, którym zależy na wysokim i stabilnym plonie. Bez wątpienia są to także odmiany wyróżniające się doskonałymi walorami smakowymi, co niezwykle ułatwia zbyt, ale przede wszystkim gwarantują dobre rezultaty nawet na najsłabszych stanowiskach i w latach z niekorzystną aurą. Wymienione odmiany mogą zatem istotnie zabezpieczyć zysk ekonomiczny Rolnika.

Artykuł został przygotowany przez Portal Wysokich Plonów.

Zobacz Nasze Wideo